Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2015

feelingthemoment
Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.
Reposted fromzosienieczka zosienieczka viaMezame Mezame
feelingthemoment
Sponsored post
feedback2020-admin
feelingthemoment
4583 1432 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viagumisiowelove gumisiowelove
feelingthemoment
feelingthemoment
6850 ccab 390
Reposted fromlabellavita labellavita vialentilka lentilka
feelingthemoment
Wszystko jest prawdziwe jeśli człowiek się boi.
— M.Hłasko
Reposted fromdecepcion decepcion viagumisiowelove gumisiowelove
feelingthemoment
"Nigdy nie zapominajcie o tym, by brać z życia jak najwięcej, nie bójcie się ryzykować, płakać ani być szczęśliwymi. Najważniejsze to być w drodze. Każdego dnia robić krok do przodu”
— Martyna Wojciechowska, Przesunąć horyzont
Reposted frompannanna pannanna viagumisiowelove gumisiowelove
feelingthemoment
6824 4176 390
Reposted fromkarambol karambol viagumisiowelove gumisiowelove

April 04 2015

feelingthemoment
1104 8b6d 390
Reposted fromnotgiveup notgiveup
feelingthemoment
Bycie szczerym może nie da Ci zbyt wielu przyjaciół, ale zawsze da Ci tych właściwych.
— John Lennon
Reposted fromSandria Sandria viaMonasi Monasi
feelingthemoment
6329 c228 390
Reposted frommariet mariet viaMonasi Monasi
feelingthemoment
1106 78ea 390
Reposted fromrihannnna rihannnna
feelingthemoment
8665 a0cd 390
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viaszyszaak szyszaak
feelingthemoment
Szczęście to najpierw odwaga.
— 'Trzy metry nad niebem'
feelingthemoment
Ale przede wszystkim życzę Ci wielu marzeń, bo myślę, że one są domeną ludzi zadowolonych z życia.
— Alibi na szczęście

March 28 2015

feelingthemoment
1061 93b3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea
feelingthemoment
0486 d84a 390
Reposted fromlittlefool littlefool viaIriss Iriss
feelingthemoment
8620 0129 390
Reposted fromnazarena nazarena vianivea nivea
feelingthemoment
0418 c1f2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...