Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2015

feelingthemoment

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world vianivea nivea
feelingthemoment
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaMsChocolate MsChocolate
feelingthemoment
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska w książce: "Kalendarzyk niemałżeński"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
3546 0e52 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamyshirt myshirt

March 18 2015

feelingthemoment
"Chyba, ze możesz być wiedźmą..." ;)
Reposted fromnivea nivea vialuckyone luckyone
feelingthemoment
9693 e784 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
feelingthemoment
Jesteśmy po to, by ratować siebie nawzajem.
— sann.soup.io
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaIriss Iriss
feelingthemoment
Nie pozwól nikomu, by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— ☺
Reposted fromorchis orchis vialuckyone luckyone
feelingthemoment
4175 d937 390
poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialuckyone luckyone
feelingthemoment
Wszyscy musimy mieć jakieś marzenia. I nadzieję, że możemy osiągnąć coś więcej, niż mamy.
— Cecelia Ahern – Love, Rosie
Reposted fromJustineJey JustineJey viaAinsworthCass AinsworthCass
feelingthemoment
1218 6350 390
Reposted fromreebellioous reebellioous viamalablond malablond
feelingthemoment
1034 5d2a 390
Reposted fromreebellioous reebellioous viamalablond malablond

March 08 2015

feelingthemoment
3975 8721 390
Reposted fromiamstrong iamstrong
feelingthemoment
1975 c341 390
Reposted fromiamstrong iamstrong
feelingthemoment
Jeśli masz być, to będziesz. Mimo wszystko wierzę w Ciebie, wierzę że kiedyś pobiegniesz. Poczekam tyle ile trzeba, dwa tygodnie, kilka lat, całe życie. Tylko się nie spóźnij.
— List do Ka., s. 41/126
Reposted from3n 3n viaarrrrrrrr arrrrrrrr
feelingthemoment
5370 5537 390
omnom nom
Reposted frompanizuo panizuo viaarrrrrrrr arrrrrrrr
feelingthemoment
Zapomnij o wszystkich powodach, dla których coś się nie uda. Wystarczy znaleźć jeden dobry powód, dla którego się powiedzie.
— Robert Anthony
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaarrrrrrrr arrrrrrrr
feelingthemoment
feelingthemoment
4127 03ed 390
feelingthemoment
"Więc na koniec jednym zdaniem: zawsze miej odwagę, by żyć. Nigdy nie bój się, że popełnisz błąd. Choćby nie wiem, co się wydarzyło miej odwagę, by być sobą.
— Mateusz Czarnecki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl